Coachopleidingen

Centalis verzorgt open en in-company coachopleidingen. Onze opleidingen kennen een coach-de-coach principe. Dit betekent dat u coach en tegelijk coachee bent voor de andere deelnemers in de groep. 


De docent gebruikt een coachende stijl tijdens de opleiding. Dit betekent dat u naast het eigen maken van de coachtechnieken op een zeer persoonlijk niveau aan de slag gaat en uzelf als coach leert kennen. 

Centalis geeft open coachopleidingen op twee niveaus:

 • basis opleiding coaching
 • gevorderde opleiding coaching


Daarnaast verzorgt Centalis ook in-company opleidingen. Ze zijn op maat gemaakt voor de doelgroep binnen uw bedrijf. De opleidingen gaan in op de coachtechnieken die voor uw bedrijf belangrijk zijn.

Basis opleiding coaching
De basisopleiding is voor alle professionals die in hun werk bezig zijn met coaching. Dit kan zijn het coachen van collega’s, medewerkers of klanten, maar ook voor beginnende coaches die zich verder willen ontwikkelen. 
Na de basisopleiding beheersen coaches de volgende vaardigheden:

 • toepassen van coachingsvaardigheden (gesprekstechnieken, leerdoel formuleren, werken met eigenaarschap);
 • een coachingstraject faseren;
 • werken met methodieken uit verschillende denkkaders;
 • coachen op gedrag en gedeeltelijk op overtuigingen;
 • uit lastige coachsituaties komen;
 • werken met de eigen coachkwaliteiten en -valkuilen;
 • de grens tussen therapie en coaching aangeven.


Gevorderde coachopleiding
Wilt u op een dieper niveau coachen, dan volgt u de gevorderde coachopleiding van Centalis. Deze opleiding gaat dieper in op de volgende methodieken: 

 • Transactionele Analyse
 • Voice Dialogue
 • Systemisch Werken


Door in te gaan op diverse stromingen binnen coaching leert u de verbanden zien tussen de verschillende theorieën en methodieken. Met deze coachopleiding ontwikkelt u een eigen visie op coaching. 
Na de gevorderde opleiding beheersen coaches de volgende vaardigheden:

 • werken met methodieken uit verschillende denkkaders;
 • coachen op overtuiging en niveau;
 • samenhang tussen de verschillende denkkaders en theorieën begrijpen en doorzien;
 • ontwikkelen van een eigen visie op coaching;
 • werken (binnen coaching) met persoonlijke coachkwaliteiten en valkuilen.


Portfolio

Centalis heeft open en in-company basis en gevorderde coachopleidingen gegeven aan medewerkers van:

 • Valori
 • Art of Testing
 • VIVAT/REAAL