Centalis trainers en trainingsacteurs volgen deze richtlijnen:


Leren door te doen 

 • korte, behapbare theorie direct in praktijk brengen; 
 • ervaring evalueren met feedback van trainer, trainingsacteur en mededeelnemers (20% theorie, 40% praktijk en 40% feedback);
 • na elke losse trainingsdag afspraken maken wat deelnemers zullen toepassen passen;
 • verrassende werkvormen (meer dan werken in subgroepen en het standaard rollenspel).


Werken met eigen praktijk

 • inbreng van eigen casuïstiek (aan de hand van interviews ontwikkelen wij casuïstiek die de dagelijkse praktijk representeert);
 • werken met verrassende leervormen, zoals simulatie en conceptbeleving;
 • werken met eigen leerdoelen (opstellen met leidinggevende en deelnemers); 
 • werken met professionele trainingsacteurs (telefonisch, face-to-face en rondleidingen);
 • meeluisteren en coachen op de werkplek (coaching on the job bij telefoongesprekken).

 

Portfolio bij belevend leren:

Centalis heeft de volgende organisaties ondersteund met Belevend Leren:

 • BEJO Zaden: diverse trainingen en teamdagen waarin samenwerken en kleidertschap centraal staan.
 • FCB: Voor FCB hebben wij verschillende teambijeenkomsten neergezet om de organisatie te ondersteunen bij een nieuwe organisatiestructuur. Tijdens deze bijeenkomsten konden de medewerkers door middel van verschillende simulaties oefenen en wennen aan hun nieuwe rol binnen de organisatie.
 • Boskalis: voor Boskalis heeft Centalis onder andere een programma verzorgt met daarin aandacht voor projectmanagement, internationaal samenwerken en adviesvaardigheden.

VIVAT/ REAAL: diverse trainingen op het gebied van feedback, communicatie (telefoontraining), omgaan met veranderingen, Profile Dynamics en lean management trajecten (zie onder).